Odpowiedzialność biura prowadzącego księgowość

Artykuł z dnia: 2012-02-09

Odpowiedzialność biura prowadzącego księgowość Rozpocząłeś(aś) właśnie działalność (np. w Poznaniu) i wybrałeś biuro rachunkowe które poprowadzi dla Twojej firmy księgowość. Może się zdarzyć, że po kilku miesiącach, kontrola Urzędu Skarbowego wykaże błędy w prowadzaniu ksiąg rachunkowych. W konsekwencji być może będziesz musiał zapłacić dodatkowy podatek oraz karę. Jaką odpowiedzialność ponosi biura rachunkowego w takim przypadku?


Biuro prowadzące księgowość nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe swojego klienta wobec fiskusa. To podatnik, niezależnie od treści umowy jaką zawarł w biurem, odpowiada za swoje podatki. Biuro (np. biuro prowadzące księgowość ) nie może też odpowiadać za dokumenty, których podatnik nie dostarczył. Biura księgowe ponoszą natomiast odpowiedzialność za szkody, jakie może ponieść podatnik na skutek nieprawidłowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, czy wypełnienia deklaracji podatkowych. Istotne jest aby umowa zawarta między biurem rachunkowym a podatnikiem, szczegółowo określała zakres usług i warunki na jakich są one świadczone. Biura rachunkowe czy biegli rewidenci (podmioty zajmujące się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych), zobowiązane są ponadto do obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) - dzięki temu, uzyskanie odszkodowania na drodze sądowej będzie łatwiejsze. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera ustawa o rachunkowości.

Ciekawostki:

Biuro rachunkowe świadczy usługi związane z księgowością dla firm i dla osób fizycznych. Każde biuro rachunkowe musi posiadać ubezpieczenie OC za szkody wyrządzone w związku ze swoją działalnością. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia zależy od zakresu wykonywanych przez biuro czynności